Kontakt

Kontakt telefoniczny:
  • tel. 022 6162215 (rejestracja poradni POZ)
  • tel. 022 6177805 (rejestracja poradni specjalistycznych)
  • tel. 022 6160571 (rejestracja poradni specjalistycznych , fizykoterapii)
  • fax. 022 6161933
Email:
  • info@formedica.com.pl
Adres Korespondencyjny:
NZOZ Przychodnia Formedica
03-908, Warszawa
ul. BerezyƄska 39