Badanie OCT oka – tomografia oka

Badanie OCT, czyli optyczna koherencyjna tomografia komputerowa to badanie, które pozwala na przekrojowe zobrazowanie poszczególnych struktur oka.

 

Czym jest badanie OCT?

OCT to skrót od Optical Coherence Tomography, czyli optycznej tomografii koherentnej. Jest to nieinwazyjna technika obrazowania przekrojowego tkanki, która wykorzystuje światło w zakresie bliskiej podczerwieni, które ma głębokość penetracji kilkuset mikrometrów w tkance.

Zmierzone światło odbite jest rejestrowane przez układ interferometryczny, który odtwarza profil głębokości próbki w wybranym miejscu. Skanujący wiązkę OCT umożliwia uzyskanie przekrojowych obrazów struktury tkanki. OCT jest szczególnie przydatna w badaniu oka, ponieważ pozwala na wizualizację warstw siatkówki, rogówki, tęczówki i kąta przesączania. OCT jest również używana do diagnozowania i monitorowania różnych chorób oczu, takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, cukrzycowa retinopatia i inne.

OCT ma znacznie wyższą rozdzielczość niż inne metody obrazowania medycznego, takie jak ultradźwięki czy rezonans magnetyczny. OCT jest często nazywana “biopsją optyczną”, ponieważ pozwala na obrazowanie in vivo bez wpływu na tkankę, która jest obrazowana.

Trzy specjalistyczne zastosowania OCT w diagnostyce okulistycznej:

  • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)
  • automatyczna topografia głowy tarczy nerwu wzrokowego (OCT ONH)
  • analiza kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)

Aparat jest niezbędny w diagnostyce jaskry – mierzy bowiem grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz w jej obrębie.

Podczas badania aparat ocenia grubość włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i porównuje z tzw. bazą normatywną tzn. z uśrednioną grubością w danym miejscu w populacji osób zdrowych.

Aparat oferuje również badanie komórek zwojowych siatkówki (GCC). Ponieważ komórki zwojowe siatkówki jako pierwsze ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry, tak więc tomograficzne badanie ich warstwy pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się klinicznych objawów chorobowych w polu widzenia.

Ten najnowocześniejszy tomograf OCT oferuje doskonałą wizualizację dna oka za pomocą laserowego oftalmoskopu skaningowego bez konieczności rozszerzania źrenicy pacjenta.

Pozwala na wizualizację przekroju przez wybrany fragment dna oka oraz stwarza możliwość poprowadzenia dowolnego rodzaju skanu w dowolnym miejscu siatkówki.

Tomograf OCT wyposażony jest ponadto w innowacyjny system, dzięki któremu podczas badania OCT przeprowadzać można nieinwazyjną angiografię.

Badanie mikrokrążenia krwi w naczyniach oka przy pomocy badania OCT – to angio-OCT. Jest to pierwsza nieinwazyjna, bezkontrastowa metoda mierzenia przepływu krwi w siatkówce oka, którą stosuje się jako alternatywę do angiografii fluoresceinowej, podczas wykonywania której używa się środka kontrastowego. Angio-OCT jest w pełni bezpieczne nawet dla dzieci i kobiet w ciąży

Ogromna szybkość aparatu (najszybszy aparat OCT na świecie!) niweluje naturalne ruchu gałki ocznej mające wpływ na jakość obrazu.

Badanie szybkie, bezbolesne i całkowicie nieinwazyjne.

 

Kto powinien wykonać badanie OCT?

Badanie OCT nerwu wzrokowego może być zalecane przez lekarza okulistę w następujących sytuacjach:

  • Jeśli masz objawy lub czynniki ryzyka jaskry, takie jak podwyższone ciśnienie śródgałkowe, rodzinną historię jaskry, cienką rogówkę, wąski kąt przesączania lub zmiany w polu widzenia. Badanie OCT pomoże ocenić, czy występują uszkodzenia nerwu wzrokowego lub RNFL spowodowane przez jaskrę.
  • Jeśli masz chorobę demielinizacyjną, taką jak stwardnienie rozsiane lub zapalenie nerwu wzrokowego. Badanie OCT pomoże ocenić, czy występuje zanik nerwu wzrokowego lub RNFL spowodowany przez utratę komórek zwojowych siatkówki.
  • Jeśli masz chorobę neurodegeneracyjną, taką jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona. Badanie OCT pomoże ocenić, czy występuje zanik nerwu wzrokowego lub RNFL spowodowany przez utratę komórek zwojowych siatkówki.
  • Jeśli masz podejrzenie obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub pseudotarczy. Badanie OCT pomoże odróżnić te dwa stany, które mają różne przyczyny i leczenie. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego jest spowodowany przez podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, a pseudotarcza jest spowodowana przez wrodzone lub nabyte anomalie dysku.
  • Jeśli masz guza przysadki lub inny proces uciskający na nerw wzrokowy. Badanie OCT pomoże ocenić, czy występuje zanik nerwu wzrokowego lub RNFL spowodowany przez ucisk na nerw.