COVID

 

Jeśli Twoje objawy są łagodne skontaktuj się telefonicznie z rejestracją lekarza rodzinnego!
NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO PRZYCHODNI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ!

Po 18:00 oraz w dni wolne zadzwoń do placówek Opieki Nocnej i Świątecznej
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

 

W CELU NAJLEPSZEJ OCHRONY PRZED POTENCJALNYM ZAGROŻENIEM ZWIĄZNYM Z KORONAWIRUSEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI WYTYCZNYMI UMIESZCZONYMI NA OFICJALNYCH STRONACH RZĄDOWYCH ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO:
https://www.gov.pl/koronawirus (PL)
https://www.gov.pl/zdrowie/coronavirus (EN)
https://gis.gov.pl/aktualnosci/ (PL)

 

PONIEWAŻ SYTUACJA MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ – NALEŻY PRZYNAJMNIEJ RAZ DZIENNIE SPRAWDZAĆ CZY NIE POJAWIŁY SIĘ DODATKOWE INFORMACJE.
NAJLEPSZYMI ŹRÓDŁAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI, SĄ MATERIAŁY NA ANGLOJĘZYCZNYCH STRONACH:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china (EN)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (EN)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters (EN)


Najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny tj. mycie oraz dezynfekcja rąk, unikanie dotykania twarzy, pozostawanie w bezpiecznej odległości od osób z objawami choroby.


https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/


Warto pamiętać, że objawy charakterystyczne dla  koronawirusa występują także w wielu innych chorobach wirusowych (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjnych (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama) dlatego należy zachować opanowanie w razie występowania objawów tj. gorączka, kaszel, duszności, trudności w oddychaniu – poza objawami klinicznymi należy uwzględnić kryteria epidemiologiczne: przebywanie w regionie utrwalonej transmisji

(https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov)

lub kontakt z osobą o potwierdzonym lub prawdopodobnym zarażeniu.

 

Warto wiedzieć jak postępować nie tylko kiedy przyjeżdżamy do Polski z regionu z utrwaloną transmisją wirusa – ale także pamiętać,

CO ZROBIĆ JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE OSOBA Z KTÓRĄ MIELIŚMY KONTAKT ZOSTANIE ROZPOZNANA JAKO OSOBA ZARAŻONA LUB POTENCJALNIE ZARAŻONA.

W obu przypadkach należy telefonicznie lub poprzez email zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu objęcia 14 dniowym nadzorem.

W tym czasie należy rano i wieczorem mierzyć temperaturę ciała oraz obserwować czy pojawią się u nas objawy charakterystyczne dla nowego koronawirusa.

W okresie 14 dni należy unikać kontaktu z osobami w podeszłym wieku, dziećmi oraz osobami które posiadają inne schorzenia. Należy ograniczyć aktywność towarzyską.

WYTYCZNE GIS https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/ (Zobacz diagram w pkt. II)

 

DANE DO ZGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY:

Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Zgłoszenia pod numerem 22 310 79 36 lub 22 310 79 04
e-mail: koronawirus@pssewawa.pl
w dni robocze: 8:15 – 15:15
LUB
Numer alarmowy:
606 10 80 40 (24/7)

Jeśli nie mamy objawów choroby to po godzinie 15:15 najlepiej wysłać email, jeśli zauważymy nawet niewielkie objawy choroby można skorzystać z numeru alarmowego.

 

ODDZIAŁY ZAKAŹNE DLA WARSZAWY:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE
UL. WOLSKA 37
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
Izba Przyjęć
(22) 33 55 261
(22) 33 55 265
e-mail: ip@zakazny.pl
Lekarz Dyżurny
(22) 33 55 330

===
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
KLINIKA CHORÓB INFEKCYJNYCH I ALERGOLOGII
SZASERÓW 128 (PRAGA-POŁUDNIE)
261 818 396, 261 817 666, 22 810 80 89

===
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA,
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I HEPATOLOGII,
UL. WOŁOSKA 13 (MOKOTÓW)
TELEFON CENTRALNY:
22 508 20 00

W razie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu (np. duszność, trudności w oddychaniu, zwłaszcza u osób starszych, dzieci lub osób z chorobami współistniejącymi) należy skonstatować się z pogotowiem ratunkowym pod numerem 112 lub z telefonów stacjonarnych także numerem 999.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na infolinii NFZ pod numerem 800 190 590 (czynna całodobowo)